Levelezési cím:
6000 Kecskemét, Kisfái 248.,

E-mail:
info@hiroshulladek.hu

Szelektíven gyűjthető hulladékok előkezelése

 

Az [újrahasznosítható hulladékok gyűjtésével] kapcsolatos menüpontban bemutatásra került a gyűjthető hulladékok köre, azok helyes elhelyezési módja.
Ebben a cikkben ismerkedjenek meg az elkülönítetten gyűjtött hulladékok útjával a begyűjtéstől az újrahasznosításra történő átadásig.

 

1. Begyűjtés

Az újrahasznosítható hulladékok begyűjtése „hagyományos" kukásautóval történik, melyet figyelemfelhívó táblával is elláttunk.

A házhoz menő gyűjtés során kihelyezett újrahasznosítható hulladékok, a szelektív gyűjtőpontok konténereinek tartalma (üveg kivételével), a lakossági hulladékudvarokban elhelyezett, valamint a közületi partnerektől származó hulladékok vegyesen kerülnek begyűjtésre, mert a válogatóműben még további utóválogatáson esnek át.

Erre azért van szükség, mert ahhoz, hogy hulladékból újra termék váljon, kizárólag az előírásoknak megfelelő utóválogatott és bálázott hasznosítható hulladék adható át az újrahasznosító cégeknek.
Az üveg csomagolási hulladékok begyűjtése minden esetben külön kerül begyűjtésre, a válogatóműben folyó biztonságos munkavégzés érdekében!

Nézzük meg, hogy mi történik a begyűjtött szelektív hulladékkal a válogatóműben!


2. Előkezelés

Az elkülönítetten gyűjtött hulladékok előkészítését jelenti a további hasznosításhoz, melynek első lépése a válogatás, majd a bálázás.

Az újrahasznosítás feltétele a lakosok által szelektíven gyűjtött hulladékok utóválogatása a következők szerint:

• papír: vegyes papír (pl. újságpapír, irodai papír, szórólap)
• csomagolási papír: hullámkarton
• csomagolási fém: acél és alumínium összetevők szerint (fém italos– és konzervdoboz)
• csomagolási műanyag: hasznosító igényeinek megfelelően (pl. műanyag PET palack és fólia szín szerint)
• csomagolási italos kartondoboz (pl. üdítős, tejes dobozok)
• csomagolási üveg: színes és színtelen üvegek vegyesen, csak a szennyezőanyagok kerülnek eltávolításra


Mi történik a válogatóműben?

A válogatómű egy olyan épület, ahol a beszállított szelektív hulladékokat emberi munka és gépek segítségével előkezelik (válogatják, bálázzák), ezáltal értékesíthetőek lesznek újrahasznosításra.

Nézzük meg, mi történik a begyűjtött csomagolási hulladékokkal a válogatóműben!

A Hírös Hulladékgazdálkodási Kft. kukásautója először begyűjti a keverten gyűjtött csomagolási műanyag, papír, fém– és italos karton hulladékokat, majd a válogatóműbe szállítja, ahol a mérlegelést és nyilvántartásba vételt követően megkezdődik a válogatás a megadott szempontok szerint.

 
Mérlegelés

 

 
 
Ürítés

 

 

A nagyobb méretű, nem hasznosítható idegen anyagokat eltávolítják az elkülönítetten gyűjtött hulladékból, majd egy szállítószalagra továbbítják. Ezen jutnak el a csomagolási hulladékok a válogatókabinba.

 
feladás

feladás

 

Ebben a helyiségben munkatársaink kézzel (megfelelő védőfelszerelésben), a fentiekben részletezett frakciókra válogatják a csomagolási hulladékokat és eltávolítják a még benne lévő nem hasznosítható anyagokat.

 
Válogatás

 

 

Az így szétválogatott hasznosítható anyagok a válogatókabin alatt lévő, egymástól elkülönített rekeszekbe gyűlnek, ahonnan egy rakodó gép szállítószalagra továbbítja, hogy eljussanak a bálázógéphez.

 
feladás a bálázó szalagra

 

 
 
rekeszek

 

 
 
bálák

 

 

Itt tömörítéssel – a képen is látható – bálák készülnek, melyek gazdaságosabban szállíthatók az újrahasznosítás helyszínére.

Nézze meg, hogy hogyan válik hulladékból újra termék! (link az Érdekességek menüpontba)