Levelezési cím:
6000 Kecskemét, Kisfái 248.,

E-mail:
info@hiroshulladek.hu

Hulladék ártalmatlanítás

 

 

Az ingatlanok elé kukában kihelyezett kommunális vegyes hulladékok, valamint a válogatóműben keletkező újrahasznosításra alkalmatlan hulladékok a szigorú előírásoknak megfelelő, műszaki védelemmel ellátott [regionális nem veszélyes hulladéklerakóba] kerülnek beszállításra.

A hulladékot a lerakóban közegészségügyi és környezetvédelmi, valamint biztonsági és műszaki védelmi előírások betartásával, a hulladék és a környezet kölcsönhatásának megakadályozásával, ártalmatlanítás céljából helyezik el. A hulladéklerakás nem jár a hulladék anyagi minőségének megváltoztatásával.

A Hírös Hulladékgazdálkodási Kft. üzemelteti a regionális nem veszélyes hulladéklerakót Cegléden. Üzemelésének célja, hogy a Duna-Tisza közi Nagytérség Regionális Települési szilárdhulladék gazdálkodási rendszerhez tartozó 49 településen keletkező kommunális szilárd hulladék rendezett, hatályos jogszabályoknak megfelelő módon kerüljön ártalmatlanításra.

Háztartásokban keletkező kommunális vegyes hulladék útja a lerakóba

hulladékudvarA Duna-Tisza közi Nagytérségi rendszerbe tartozó településeken heti rendszerességgel kerül begyűjtésre az ingatlanok elé, szabványos gyűjtőedényzetben kihelyezett kommunális vegyes hulladék. Ennek begyűjtése, majd a lerakóba történő beszállítása a helyi kommunális hulladékgyűjtést végző közszolgáltató feladata. (Társaságunk feladatköre csak a szelektíven gyűjtött hulladékok begyűjtésére terjed ki.)

A regionális nem veszélyes hulladéklerakóba beszállított hulladékról naprakész nyilvántartást kell vezetni. Ezt a célt szolgálja, hogy beszállításkor hídmérleg segítségével a hulladékmennyiség lemérésre, majd számítógépes nyilvántartásba kerül rögzítésre.

mérlegelésmérlegelésmérlegelés

A mérési adatok alapján a mérlegkezelő mérlegjegyet készít, majd tájékoztatja a jármű vezetőjét arról, hogy a lerakóterület mely útvonalon közelíthető meg. Az iroda helyiségében tartózkodó mérlegkezelő a mérés végrehajtását jelzőlámpa működtetésével jelzi a gépjármű vezetőjének.

A szükséges adminisztráció elvégzését követően kerül leürítésre a beszállított hulladék a depónián, melynek állagát, összetételét a térmester szemrevételezéssel ellenőrzi.

ürítésürítés

Leürítést követően a lerakóhelyről való sárszéthordás megakadályozása érdekében a távozó járművek abroncsmosó berendezésen haladnak végig, majd ezután állnak vissza a hídmérlegre. A mérlegkezelő rögzíti a jármű ürítés utáni tömegét, ezután számítható a beszállított hulladék mennyisége. Ez alapján elkészíti a beszállítási mérlegjegyet, illetve az egyéb szükséges dokumentációt, majd valamennyi dokumentumot aláírat a gépkocsivezetővel.

Ürítés a depónián, hulladéklera
kás[/b]

A beszállított hulladékok előre meghatározott ürítőhelyen kerülnek leürítésre a depónia felszínén, ezért a hulladéktesten előre kijelölt szállítási útvonalak és ürítőhelyek kerültek kialakításra.

A beszállított kommunális szilárd hulladék részleges aprítását a speciális gyűjtő-szállító járműveken túlmenően a hulladékterítő-tömörítő munkagép, a kompaktor végzi.

A hulladéklerakás ún. prizmás módszerrel történik, mely során a hulladék rétegesen kerül elhelyezésre, majd tömörítésre. A lerakott hulladék szabadon maradt felszíne takaróanyagokkal (pl. építési-bontási hulladékkal) takarásra kerül, a környezetszennyezés (szél általi hulladékszéthordás) és az öngyulladás lehetőségének csökkentése illetve kizárása érdekében.

Ezen felül a szél általi hulladékszéthordás megakadályozása érdekében a szálló szemét felfogására védőháló került telepítésre a lerakón.

Tudta-e?
Az illegális hulladéklerakók különösen nagy veszélyt jelentenek környezetünkre. Az így elhelyezett hulladékok, illetve a belőlük kioldódó méreganyagok közvetlenül szennyezik a talajt, a felszín alatti vizeket és az élővizeket egyaránt. Ezek feltérképezése, megszüntetése mindannyiunk közös érdeke.

Érdekességek
Jelenleg a települési szilárd hulladék 83%-a hulladéklerakóba kerül. Helyhiány és a környezeti kockázatok miatt a lerakásra kerülő hulladék mennyiségének csökkentése szükséges, melynek egyik legfontosabb eleme a szelektív hulladékgyűjtés. (link: Szelektív hulladékgyűjtés)